Nyhetsblogg

Onsdag, august 17, 2016 - 11:07
Oppdatert: Onsdag, august 17, 2016 - 11:15

Det gleder oss å få jobbe med de beste!

På toppen av en rekke flotte utdanningsinstitusjoner har vi nå også fått Handelshøyskolen BI som kunde. BI har brukt lang tid på å evaluere og teste ulike leverandører og i konkurranse med flere amerikanske Course Management Systems ble Emweb valgt som BI's nye verktøy for behandling og planlegging av deres kursportefølje.

Et valg vi selvsagt ikke kunne vært mer fornøyd med!

Oppdraget inkluderer en rekke tilpassinger av Emweb i henhold til forretningsreglene hos BI - og vil ytterligere styrke Emweb, til beste for både eksisterende og nye kunder. Vi har også tilbudt oss å utvikle integrasjoner med BI sine nettportaler, Banner (BI's studentsystem) og Talis (pensum/litteratursystem) som en del av leveransen.

Vi gleder oss stort til fortsettelsen.

Torsdag, januar 14, 2016 - 13:50
Oppdatert: Torsdag, januar 14, 2016 - 13:54

I samarbeid med Høgskolen i Volda har vi rundt nyttår laget ferdig et konsept for presentasjon av studieinformasjon og studieplaner på nett. På toppen har vi også lagt en eget liten microsite som på et overordnet nivå viser hvilke studietilbud høgskolen har.

I sum kompletterer denne studiekatalogen Emweb på en slik måte at alle institusjoner som ønsker en separat visning av studieinformasjon, i tillegg til eller isteden for på egne nettsider, nå kan benytte Emweb Studiekatalog til dette.

Vi gratulerer Høgskolen i Volda og gleder oss til at flere tar dette i bruk.

Tirsdag, mai 12, 2015 - 13:14
Oppdatert: Tirsdag, mai 12, 2015 - 13:19
Emweb velges av Høgskolen i Molde

Bare noen dager etter at Høgskulen i Volda har skrevet avtale om bruk av Emweb, velger naboen i nord, Høgskolen i Molde å gjøre det samme.

For første gang har valget bygget på en full anbudskonkurranse utlyst via Doffin. Ifølge Høgskolen i Molde var valget enkelt. Emweb skiller seg ut som det klart beste alternativet for sektoren og dekker alle behovene som høgskolen hadde listet opp i sin kravspesifikasjon.

Høgskolen tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, økonomi, sport management, informatikk og samfunnsfag. Skolen er kanskje mest kjent for sine studier innen transportøkonomi og logistikk. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og doktorgrad, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.

Høgskolens tre avdelinger er:

  • Avdeling for logistikk (LOG)
  • Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)
  • Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Vi ser frem til å signere avtalen i Molde den 19. mai og gleder oss til å samarbeide med Høgskolen i Molde.

Torsdag, april 30, 2015 - 10:09
Oppdatert: Tirsdag, mai 12, 2015 - 11:59

Årets brukerkonferanse er avsluttet!

Konferansen ble gjennomført på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og hadde deltakere fra de fleste av våre kunder.

Tirsdag 28. april ble i hovedsak viet til presentasjoner og drøftinger rundt vår nye versjon av Emweb som kommer til høsten. Det ble også luftet noen tanker om utviklingsprosjekter som vil få fokus de nærmeste årene fremover. Nyhetene og tankene som ble presentert ble godt mottatt av konferansedeltakerne og det lå forventniger i luften om en spennende lansering i høst.

Dag to ble brukt til erfaringsutvekslinger og styrking av båndene mellom institusjonene og de personene som er sentrale i bruken av Emweb.

I Norweb er vi glade for all positiv respons under brukerkonferansen og alle gode innspill. Særlig setter vi pris på det arbeidet HiNT har lagt ned for å skape en vellykket og god ramme rundt konferansen.

Vi takker alle deltakerne for innsatsen og ser frem til neste års konferanse.

Fredag, september 14, 2012 - 10:45
Oppdatert: Tirsdag, mai 12, 2015 - 11:59

Hvordan presenterer vi våre studier på nett?

Mange institusjoner sliter fortsatt med å produsere pdf-dokumenter av emnebeskrivelser og studieplaner, legge disse ut på nett og lenke til dem fra en oversikt på nettsidene. Og mange kjenner til hvor tidkrevende og irriterende det er å ha gjort dette bare for å opppdage at det har skjedd endringer som ikke er kommet med i pdf-dokumentet.

I Emweb gjør vi det litt annerledes.

To muligheter i Emweb

1. Bruk av webservicer (anbefalt løsning)

Ved å benytte våre webservicer kan man hente ut innholdet fra Emweb og presentere dette som en dynamisk del av institusjonens egne nettsider. Dette gir institusjonen full kontroll over design og layout. Studieinformasjonen blir dermed en integrert del av eget nettsted. Et godt eksempel på denne bruken kan du se på nettsidene til Høgskolen i Nesna.

Enkelte institusjoner har valgt å legge studieinformasjonen på en egen nettadresse utenfor nettstedet for på den måten å samle informasjonen i en studiekoatalog. Eksempel på dette ser du på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sin studiekatalog.

Ved bruk av webservicer holdes studieplaner, studiemodeller og emnebeskrivelser alltid oppdatert på nettstedet. Denne metoden leverer kun innhold fra Emweb, mens design og presentasjonsform planlegges og implementeres av institusjonen selv i trå med egen designpolicy.

2. Direkte lenke fra nettsidene inn i Emweb ("venteløsning")

Før institusjonen har fått på plass webservicene som kreves for å hente ut riktig informasjon fra Emweb, kan man benytte en løsning med direkte lenker fra egne nettsider og inn til Emweb.

Når emner, studiemodeller og studieplaner er kvalitetssikret og godkjent for publisering, genereres det unike internettadresser til hvert enkelt emne, modell eller plan. Disse adressene benyttes for å lenke opp oversiktene på institusjonens nettsider. Eventuelle endringer i et emne eller en studiemodell vil ikke påvirke lenken som er lagt ut ettersom nettadressen hele tiden vil være den samme og innholdsendringer oppdateres automatisk. Studieplanen, modellen eller emnebeskrivelsen vises direkte i Emweb, i en egen strippet "visningsmodus".

 

Med Emweb sparer altså studieadministrasjonen ikke bare masse tid ved utvikling av studieplaner, modeller og emnebeskrivelser, det spares også tid og frustrasjoner i forbindelse med publiseringsarbeidet.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om Emweb og publisering.

Onsdag, mars 25, 2015 - 11:48
Oppdatert: Onsdag, mars 25, 2015 - 11:48

Høgskulen i Volda ligger ved de majestetiske Sunnmørsalpene, og er med litt i underkant av 4000 studenter og 350 tilsatte, en av de største utdanningsinstitusjonene mellom Bergen og Trondheim. 

Høgskulen i Volda er vår første kunde i denne regionen og det gleder oss at vi nå har fått innpass i en region med lange og gode utdanningstradisjoner. Høgskulen i Volda har med noen kort opphold underveis, utdannet lærere i over 150 år.

I tillegg til sin viktige regionalt rolle, er HVO et nasjonalt tyngdepunkt innen 

  • Yrkesretta medieutdanning
  • Nynorsk i utdanning, forsking og formidling
  • Fleksibel vidareutdanning

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med høgskolen og kunne lære av erfaringer de allerede sitter inne med.

Tirsdag, november 25, 2014 - 10:48
Oppdatert: Onsdag, november 26, 2014 - 14:52

Forsvaret har denne uken valgt å knytte to nye høgskoler til Emweb. Denne gangen er det Krigsskolen og Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) som tar i bruk Emweb.

Krigsskolen er en militær høgskole som  tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad.

FEH utdanner til etterretningsmiljøet i Norge, og har tilbud innen etterretningsfagutdanning og etterretningsstudier.

Med disse to høgskolene har Forsvaret nå knyttet opp fire av sine høgskoler til avtalen om bruk av Emweb; Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen, Krigsskolen og EHF.

Fredag, oktober 10, 2014 - 13:52
Oppdatert: Fredag, oktober 10, 2014 - 13:55

I løpet av denne uka har vi fått bekreftelse fra Forskningsrådet om at de har gitt sin godkjenning til et flerårig SkatteFUNN-prosjekt i regi av Norweb.  

Prosjektet skal understøtte ny-/videreutviklingen av Emweb og ha sitt hovedfokus på to sentrale områder:

  • Samhandling og samplanlegging på tvers av institusjoner (og land)
  • Optimalisering av ressursallokeringen for emner og studieprogram

Vi er ydmyke overfor den tillit Forskningsrådet nå har gitt oss og ser frem til de nye mulighetene dette gir oss.

Tirsdag, september 30, 2014 - 12:06
Oppdatert: Torsdag, oktober 2, 2014 - 13:07

I høst har vi fått på plass en etterlengtet funksjon. Feideautentisering har stått på listen vår over "kommende funksjoner" i lang tid. Og nå er det endelig på plass.

Både egne og innleide ressurser har vært benyttet i sluttspurten for å få ferdigstilt løsningen. Så med god hjelp fra blant andre Stein Bjørklund (for tiden ansatt Drupalist ved Universitetet i Bergen), kan de første kundene våre teste ut løsningen som vil være tilgjengelig for alle i løpet av noen få uker.

Vi gratulerer oss selv og alle som har lengtet etter denne.

Mandag, februar 17, 2014 - 00:00
Oppdatert: Tirsdag, september 30, 2014 - 11:57

Starten av 2014 har vist at stadig flere høgskoler i Norge nå får opp øynene for Emweb. 

Allerede ved inngangen av februar har vi fått to nye kontrakter på bordet, og den tredje skal straks også være klar. 

Forsvaret har tegnet avtale med oss for alle sine akkrediterte høgskoler og også Arkitetur- og designhøgskolen i Oslo har sluttet seg til rekkene. I tillegg vet vi at Høgskolen i Nord-Trøndelag har gjort ferdig sine interne beslutningsprosesser og går for Emweb. 

 

På toppen av dette har vi flere andre høgskoler som vurderer Emweb som et egnet verktøy, men ikke har tatt en endelig beslutning. 

Vi takker for tilliten som alle disse viser oss. Det har i sannhet vært en positiv og interessant periode og vi ser med forventning fremover.

Sider