Nyhetsblogg

Onsdag, mars 21, 2012 - 13:17
Oppdatert: Onsdag, mars 21, 2012 - 13:24

Norweb er med Emweb tungt inne i HiST sin IKT-strategi. Emweb forventes av HiST å skulle bli det autoritative systemet for alle emner som det undervises i ved høgskolen. Vi ser nå at flere nasjonale og internasjonale institusjoner viser interesse for Emweb.

"Prosjektet “Studieplanarbeid (Emweb)” har som mål att gennomføre to oppgaver: 1) Att finne bra arbeidsformer og saksbehandling av studieplaner og emnebeskrivelser. 2) Implementere ett felles system for att få en korrekt saksbehandling og generelt utformede studieplaner med emnebeskrivelser uberoende av hvilken avdeling som har skrivet disse. Det finns en annen viktig sak, og det er at ett felles verktøy skall spare arbeide gjennom smarte integrasjoner til andre systemer som bruker data fra studieplaner og emnebeskrivelser."

 

Spennende tider!

Lenker:

Studieplanarbeid

Studieplanenen – forutsetning for studiene ved HiST

Fredag, februar 10, 2012 - 10:58
Oppdatert: Onsdag, februar 22, 2012 - 14:08

Våren 2012 har vi valgt å sette opp en prioriteringsliste for utviklingen av Emweb. Listen ser i korte trekk slik ut:

 

  • FS-integrasjon - utvikles med HiST som oppdragsgiver. Sluttføres ca 1. april
  • Pdf utskrift av full studieplan
  • Automatiske varslingsrutiner ved ferdigstillelse av studieplanen
  • Ressurs-modulen. Her håper vi å finne en partner som kan bistå oss i prosessen

 

Mandag, november 28, 2011 - 15:41
Oppdatert: Mandag, november 28, 2011 - 15:46

I forrige uke var vi i Gøteborg, i møte med Evolvera AB, leverandør av timeplansystemet TimeEdit (www.timeedit.se).

Etter møtet forstår vi at interessen fra svensk side skyldes våre planer om å utvikle en omfattende ressursmodul i Emweb. TimeEdit har i lengre tid levert en begrenset slik modul til sine kunder, men vurderer nå Emweb som et svært aktuelt alternativ til å videreutvikle sin egen ressurs. Interessen for en slik modul skal være betydelig blant svenske høgskoler og universitet.

Som den dominerende aktøren TimeEdit er i det svenske og norske markedet, kan dette åpne dører for Emweb som det ellers vil ta oss tid å åpne på egen hånd.

Vi gleder oss til nye samtaler med TimeEdit.

Onsdag, september 14, 2011 - 14:33
Oppdatert: Onsdag, oktober 19, 2011 - 14:18
HiST helseutdanning

EmWeb er nå inne i siste fase av utviklingen og vi ser med store forventninger frem mot presentasjonene internt ved HiST!

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har de lenge hatt tro på EmWeb. Faktisk så stor tro at de allerede i juni inngikk en kontrakt med oss som sier at høgskolen skal ta i bruk systemet så snart vi lanserer det. Og dato for første presentasjon er satt til 22. september! I første omgang skal EmWeb utprøves og implementeres ved en av advelingene ved HiST. Deretter følger igangsetting for hele høgskolen.

Vår kontakt ved HiST er Mikael Götesson som har vært til stor hjelp både i idefasen og under utviklingen av EmWeb.

Vi er takknemlig for den tilliten som er vist oss og gleder oss til å se systemet i bruk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Mandag, september 5, 2011 - 15:45
Oppdatert: Onsdag, september 21, 2011 - 11:41

I dag har Norweb satt sammen et eget team som skal jobbe med markedsføring og salg av EmWeb

Teamet består av

  • Svein Iversen
  • Gry Elisabeth Pedersen
  • Steinar Kvam
Fredag, mai 27, 2011 - 12:38
Oppdatert: Onsdag, september 21, 2011 - 11:06

Vi har nå kommet overens med Høgskolen i Sør-Trøndelag om å utvikle systemet EmWeb - Emnebeskrivelser på web. Utviklingsperioden er satt frem til september 2011 og deretter en måneds testperiode hos HiST før full implementering.

Sider