Emnebeskrivelse

En publisert emnebeskrivelse må aldri endres!

Arbeidet med å opprette, vedlikeholde og arkivere emnebeskrivelser er svært viktig. Med gode rutiner unngår man usikkerhet, konflikter og kanskje tvister som kan være tidskrevende og ødeleggende for student- og arbeidsmiljøet.

Malen til emnebeskrivelsen i EmWeb er derfor utviklet i tråd med NOKUTs krav til planer for et studium.

EmWeb skal sikre at den vitenskapelige ansatte og støtteapparatet rundt kan ivareta lovpålagte krav.

 

Vi har delt prosessen opp i flere faser.

  • Fase 1: Emneansvarlig oppretter og utarbeider en emnebeskrivelse i Emweb. Når beskrivelsen er ferdig kan kontrollinstansene gå gjennom og godkjenne emnet.
  • Fase 2: Ulike kontrollinstanser og emneansvarlig kan se på og redigere emnet i flere omganger, inntil emnet er helt ferdig - alt foregår selvsagt direkte i Emweb.
  • Fase 3: Et godkjent emne lukkes for videre redigering og lagres permanent i Emwebs arkiv - klart til bruk i andre sammenhenger.

Denne arbeidsflyten sikrer at publiserte emner ikke endres av vilkårlige interessenter etter at det er tatt i bruk.

Emnebeskrivelsen er en av hjørnesteinene i datagrunnlaget til utdanningsinstitusjonen og brukes i flere ulike sammenhenger. Emner kan settes sammen i studiemodeller og studieplaner samt danne grunnlag for planlegging av undervisning og ressursbruk.