Emneplanlegging

Planlegg ressursbruken med EmWeb

Med verktøyet Emneplanlegger kan man planlegge undervisning og ressursbruk for hvert enkelt emne. Både aktivitetstype, foreleser og omfang er blant elementene som kan planlegges. 

Emneplanleggeren er det første skritt i retning av en fullstendig ressursmodul som kan benyttes i planleggingsfasen, men som også vil gi viktig informasjon til alle ledelsesnivåer for å kunne ha oversikt over ressursbruk og ressursutnyttelse ved institusjonen.

Institusjonens primære informasjonskilde

EmWeb vil på denne måten kunne fungere som institusjonens primære informasjonskilde for planlegging av utdanningslogistikk (timeplaner og eksamener osv) og allokering av ressurser som rom, fagpersonale osv.