Hva er EmWeb

EmWeb - OVERSIKT OG KONTROLL PÅ ETT STED

Emweb er et verktøy utviklet for utdanningsinstitusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Emweb gir deg full kontroll og oversikt over utvikling av emnebeskrivelser, studieplaner, undervisningsaktiviteter og tilgjengelige ressurser.

Emweb er utviklet i tråd med det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket. Emweb skal altså både forenkle og støtte prosessen og samtidig sikre at vitenskapelige ansatte og støtteapparatet rundt kan ivareta lovpålagte krav.

Emweb er et prosessverktøy som støtter institusjonen i studieplanarbeidet, fra emne via modell til ferdig studieplan.

I tillegg gir Emweb deg verktøy for emneplanlegging, med aktivitetsoversikt og ressurstildeling, samt oversikt over undervisning- og forskningsoppgaver på individnivå og på tvers i organisasjonen.