Studieplan

Studieplanen skal følge internasjonale og nasjonale standarder

En studieplan er en detaljert beskrivelse av innholdet i et studieprogram for en bestemt periode. EmWeb er utviklet  i tråd med «Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring» og forenkler og kvalitetssikrer prosessen med utarbeidelse av studieplaner.

I studieplanen inngår en overordnet beskrivelse av studieprogrammet sammen med aktuelle studiemodeller og tilhørende emnebe skrivelser. Emweb inneholder all informasjon om både studiemodeller og emnebeskrivelser som trengs under arbeidet med studieplanen.

 

EmWeb er utviklet for å støtte prosessen med studieplanarbeidet 

Gjennom studieplanprosessen bidrar EmWeb til å sikre enkel registrering av tekster, at tekster kan gjenbrukes, at de enkelte elementene i studieplanen kvalitetssikres og godkjennes på riktig nivå og at ulike versjoner skilles fra hverandre.

EmWeb genererer statusoversikter for de enkelte studieplanene og gjør det enkelt å vedlikeholde og distribuere innholdet i studieplanen til alle interessenter, både på web og via utskrift.