Brukerkonferansen 2015

Årets brukerkonferanse er avsluttet!

Konferansen ble gjennomført på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og hadde deltakere fra de fleste av våre kunder.

Tirsdag 28. april ble i hovedsak viet til presentasjoner og drøftinger rundt vår nye versjon av Emweb som kommer til høsten. Det ble også luftet noen tanker om utviklingsprosjekter som vil få fokus de nærmeste årene fremover. Nyhetene og tankene som ble presentert ble godt mottatt av konferansedeltakerne og det lå forventniger i luften om en spennende lansering i høst.

Dag to ble brukt til erfaringsutvekslinger og styrking av båndene mellom institusjonene og de personene som er sentrale i bruken av Emweb.

I Norweb er vi glade for all positiv respons under brukerkonferansen og alle gode innspill. Særlig setter vi pris på det arbeidet HiNT har lagt ned for å skape en vellykket og god ramme rundt konferansen.

Vi takker alle deltakerne for innsatsen og ser frem til neste års konferanse.