Emweb del av HiSTs ikt-strategi

Norweb er med Emweb tungt inne i HiST sin IKT-strategi. Emweb forventes av HiST å skulle bli det autoritative systemet for alle emner som det undervises i ved høgskolen. Vi ser nå at flere nasjonale og internasjonale institusjoner viser interesse for Emweb.

"Prosjektet “Studieplanarbeid (Emweb)” har som mål att gennomføre to oppgaver: 1) Att finne bra arbeidsformer og saksbehandling av studieplaner og emnebeskrivelser. 2) Implementere ett felles system for att få en korrekt saksbehandling og generelt utformede studieplaner med emnebeskrivelser uberoende av hvilken avdeling som har skrivet disse. Det finns en annen viktig sak, og det er at ett felles verktøy skall spare arbeide gjennom smarte integrasjoner til andre systemer som bruker data fra studieplaner og emnebeskrivelser."

 

Spennende tider!

Lenker:

Studieplanarbeid

Studieplanenen – forutsetning for studiene ved HiST