EmWeb på vei inn i Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST helseutdanning

EmWeb er nå inne i siste fase av utviklingen og vi ser med store forventninger frem mot presentasjonene internt ved HiST!

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har de lenge hatt tro på EmWeb. Faktisk så stor tro at de allerede i juni inngikk en kontrakt med oss som sier at høgskolen skal ta i bruk systemet så snart vi lanserer det. Og dato for første presentasjon er satt til 22. september! I første omgang skal EmWeb utprøves og implementeres ved en av advelingene ved HiST. Deretter følger igangsetting for hele høgskolen.

Vår kontakt ved HiST er Mikael Götesson som har vært til stor hjelp både i idefasen og under utviklingen av EmWeb.

Vi er takknemlig for den tilliten som er vist oss og gleder oss til å se systemet i bruk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.