EmWeb Prosjektstart

Vi har nå kommet overens med Høgskolen i Sør-Trøndelag om å utvikle systemet EmWeb - Emnebeskrivelser på web. Utviklingsperioden er satt frem til september 2011 og deretter en måneds testperiode hos HiST før full implementering.