Flere høgskoler velger Emweb

Starten av 2014 har vist at stadig flere høgskoler i Norge nå får opp øynene for Emweb. 

Allerede ved inngangen av februar har vi fått to nye kontrakter på bordet, og den tredje skal straks også være klar. 

Forsvaret har tegnet avtale med oss for alle sine akkrediterte høgskoler og også Arkitetur- og designhøgskolen i Oslo har sluttet seg til rekkene. I tillegg vet vi at Høgskolen i Nord-Trøndelag har gjort ferdig sine interne beslutningsprosesser og går for Emweb. 

 

På toppen av dette har vi flere andre høgskoler som vurderer Emweb som et egnet verktøy, men ikke har tatt en endelig beslutning. 

Vi takker for tilliten som alle disse viser oss. Det har i sannhet vært en positiv og interessant periode og vi ser med forventning fremover.