Forskningsrådets støtte

I løpet av denne uka har vi fått bekreftelse fra Forskningsrådet om at de har gitt sin godkjenning til et flerårig SkatteFUNN-prosjekt i regi av Norweb.  

Prosjektet skal understøtte ny-/videreutviklingen av Emweb og ha sitt hovedfokus på to sentrale områder:

  • Samhandling og samplanlegging på tvers av institusjoner (og land)
  • Optimalisering av ressursallokeringen for emner og studieprogram

Vi er ydmyke overfor den tillit Forskningsrådet nå har gitt oss og ser frem til de nye mulighetene dette gir oss.