Forsvaret utvider

Forsvaret har denne uken valgt å knytte to nye høgskoler til Emweb. Denne gangen er det Krigsskolen og Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) som tar i bruk Emweb.

Krigsskolen er en militær høgskole som  tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad.

FEH utdanner til etterretningsmiljøet i Norge, og har tilbud innen etterretningsfagutdanning og etterretningsstudier.

Med disse to høgskolene har Forsvaret nå knyttet opp fire av sine høgskoler til avtalen om bruk av Emweb; Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen, Krigsskolen og EHF.