Høgskolen i Molde

Emweb velges av Høgskolen i Molde

Bare noen dager etter at Høgskulen i Volda har skrevet avtale om bruk av Emweb, velger naboen i nord, Høgskolen i Molde å gjøre det samme.

For første gang har valget bygget på en full anbudskonkurranse utlyst via Doffin. Ifølge Høgskolen i Molde var valget enkelt. Emweb skiller seg ut som det klart beste alternativet for sektoren og dekker alle behovene som høgskolen hadde listet opp i sin kravspesifikasjon.

Høgskolen tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, økonomi, sport management, informatikk og samfunnsfag. Skolen er kanskje mest kjent for sine studier innen transportøkonomi og logistikk. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og doktorgrad, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.

Høgskolens tre avdelinger er:

  • Avdeling for logistikk (LOG)
  • Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)
  • Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Vi ser frem til å signere avtalen i Molde den 19. mai og gleder oss til å samarbeide med Høgskolen i Molde.