Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda ligger ved de majestetiske Sunnmørsalpene, og er med litt i underkant av 4000 studenter og 350 tilsatte, en av de største utdanningsinstitusjonene mellom Bergen og Trondheim. 

Høgskulen i Volda er vår første kunde i denne regionen og det gleder oss at vi nå har fått innpass i en region med lange og gode utdanningstradisjoner. Høgskulen i Volda har med noen kort opphold underveis, utdannet lærere i over 150 år.

I tillegg til sin viktige regionalt rolle, er HVO et nasjonalt tyngdepunkt innen 

  • Yrkesretta medieutdanning
  • Nynorsk i utdanning, forsking og formidling
  • Fleksibel vidareutdanning

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med høgskolen og kunne lære av erfaringer de allerede sitter inne med.