Publisering fra Emweb

Hvordan presenterer vi våre studier på nett?

Mange institusjoner sliter fortsatt med å produsere pdf-dokumenter av emnebeskrivelser og studieplaner, legge disse ut på nett og lenke til dem fra en oversikt på nettsidene. Og mange kjenner til hvor tidkrevende og irriterende det er å ha gjort dette bare for å opppdage at det har skjedd endringer som ikke er kommet med i pdf-dokumentet.

I Emweb gjør vi det litt annerledes.

To muligheter i Emweb

1. Bruk av webservicer (anbefalt løsning)

Ved å benytte våre webservicer kan man hente ut innholdet fra Emweb og presentere dette som en dynamisk del av institusjonens egne nettsider. Dette gir institusjonen full kontroll over design og layout. Studieinformasjonen blir dermed en integrert del av eget nettsted. Et godt eksempel på denne bruken kan du se på nettsidene til Høgskolen i Nesna.

Enkelte institusjoner har valgt å legge studieinformasjonen på en egen nettadresse utenfor nettstedet for på den måten å samle informasjonen i en studiekoatalog. Eksempel på dette ser du på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sin studiekatalog.

Ved bruk av webservicer holdes studieplaner, studiemodeller og emnebeskrivelser alltid oppdatert på nettstedet. Denne metoden leverer kun innhold fra Emweb, mens design og presentasjonsform planlegges og implementeres av institusjonen selv i trå med egen designpolicy.

2. Direkte lenke fra nettsidene inn i Emweb ("venteløsning")

Før institusjonen har fått på plass webservicene som kreves for å hente ut riktig informasjon fra Emweb, kan man benytte en løsning med direkte lenker fra egne nettsider og inn til Emweb.

Når emner, studiemodeller og studieplaner er kvalitetssikret og godkjent for publisering, genereres det unike internettadresser til hvert enkelt emne, modell eller plan. Disse adressene benyttes for å lenke opp oversiktene på institusjonens nettsider. Eventuelle endringer i et emne eller en studiemodell vil ikke påvirke lenken som er lagt ut ettersom nettadressen hele tiden vil være den samme og innholdsendringer oppdateres automatisk. Studieplanen, modellen eller emnebeskrivelsen vises direkte i Emweb, i en egen strippet "visningsmodus".

 

Med Emweb sparer altså studieadministrasjonen ikke bare masse tid ved utvikling av studieplaner, modeller og emnebeskrivelser, det spares også tid og frustrasjoner i forbindelse med publiseringsarbeidet.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om Emweb og publisering.