Studiebygda.no

I samarbeid med Høgskolen i Volda har vi rundt nyttår laget ferdig et konsept for presentasjon av studieinformasjon og studieplaner på nett. På toppen har vi også lagt en eget liten microsite som på et overordnet nivå viser hvilke studietilbud høgskolen har.

I sum kompletterer denne studiekatalogen Emweb på en slik måte at alle institusjoner som ønsker en separat visning av studieinformasjon, i tillegg til eller isteden for på egne nettsider, nå kan benytte Emweb Studiekatalog til dette.

Vi gratulerer Høgskolen i Volda og gleder oss til at flere tar dette i bruk.