Vårens prioriteringer i Emweb

Våren 2012 har vi valgt å sette opp en prioriteringsliste for utviklingen av Emweb. Listen ser i korte trekk slik ut:

 

  • FS-integrasjon - utvikles med HiST som oppdragsgiver. Sluttføres ca 1. april
  • Pdf utskrift av full studieplan
  • Automatiske varslingsrutiner ved ferdigstillelse av studieplanen
  • Ressurs-modulen. Her håper vi å finne en partner som kan bistå oss i prosessen