Program 2017

Brukerforum Emweb 2017

 

Torsdag 6. april, Handelshøyskolen BI
Registrering fra 11.30 til 12.00 
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen til BI v/ Eivind Bergem, Direktør studiekvalitet
Velkommen til Brukerkonferansen v/ Svein Iversen
Kort presentasjonsrunde
13.10 Nytt siden sist
14.30 Kaffe og forfriskninger
14.50 Emweb helpdesk og utviklingsrutiner
15.15 Implementering av EmWeb ved BI
16.00 Kaffe og forfriskninger
16.20 Avslutning dag 1
   
19.00 Felles middag
fredag 7. april, Handelshøyskolen BI
08.30 FS – integrasjon. En gjennomgang og hva det betyr for dere?
09.15 Hva prioriteres frem til neste konferanse?
10.00 Kaffe og forfriskninger
10.20 ”Kundens time”    
Diskutere utvalgte tema         
   - fra konferansen        
   - erfaringer, ønsker etc.
11.45 Avslutning
12.00 Lunsj og avreise
Vel hjem! 

 

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet.