Referanser

Onsdag 17. august, 2016
Kunde fra: 20. mai 2016
Benytter: Emweb std
URL:

www.bi.no

I sommer har vi jobbet intenst med Handelshøyskolen BI for å bevise at vi er i stand til å levere en tilpasning av Emweb som passer til BI sine behov. I konkurranse med flere amerikanske leverandører av Course Management Systems valgte BI Norweb som leverandør av deres nye løsning.

Med over 20.000 studenter, en unik bredde i studieprogrammer og med en solid forpliktelse til forskning er BI annerkjent som en av de største og mest produktive akademiske miljøene i Europa.

Noen fakta om BI:

Tirsdag 18. august, 2015
Kunde fra: August 2015
Benytter: Emweb std

DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. DMMH er dermed en av landets eldste barnehagelærerutdanningsinstitusjoner.

Høgskolen nyter stor respekt for sitt faglige arbeid, som har lange og gode tradisjoner innenfor barnekultur, barndom og pedagogikk og har i dag

  • Ca 1200 studenter og 140 ansatte, hvorav 95 er i forsker- og undervisningsstillinger.
  • Bachelor barnehagelærerutdanning på heltid eller deltid. Her du kan velge mellom mange spennende fagkombinasjoner, i tillegg til videreutdanning, etterutdanning og masterstudier i førskolepedagogikk eller spesialpedagogikk.

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

 

Tirsdag 12. mai, 2015
Kunde fra: 19. mai 2015
Benytter: Emweb std

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en statlig, vitenskapelig høgskole med totalt ca. 2.700 studenter. De faglige satsingsområdene til HiMolde er logistikk, sport- og event-management og helse- og sosialfag, samt fagområder som skal støtte den faglige spissingen. HiMolde sin oppgave er å utføre samfunnsoppdraget; utdanning, forskning, formidling og samhandling med omgivelsene.

HiMolde har det utfordrende mottoet å være «annerledes og bedre».

Onsdag 08. april, 2015
Kunde fra: 1. mai 2015
Benytter: Emweb std
URL:

www.hin.no

Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom sammenslåing av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniørutdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik. 

Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere og økonomer. HiN har 1600 studenter og ca 200 ansatte. 

HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere utdanning og kunnskapsformidling.

VISJON:
Et ledende kunnskapssenter for utvikling i nord

Mandag 02. mars, 2015
Kunde fra: 25. mars 2015
Benytter: Emweb std

Høgskulen i Volda ligg ved dei majestetiske Sunnmørsalpane, og er med litt i underkant av 4000 studentar og 350 tilsette, ein av dei største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. 

Høgskulen tilbyr 18 bachelorprogram, fleire lærarutdanningsprogram, ei rekkje årsstudium og vidareutdanningar på heiltid, deltid og nett.

Tirsdag 13. mai, 2014
Kunde fra: 01. mai 2014
Benytter: Emweb std, Emweb ressurs

Høgskolen i Nord-Trøndelag legger vekt på utdanning til yrker. Vi gir studentene tett og god oppfølging gjennom hele studiet. Forskning og utvikling i HiNT utvikler kvaliteten i utdanningene og bidrar til kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- og næringsliv. Lokalmiljøet byr på god tilgang på studentboliger, praksisplasser og sosialt nettverk.

HiNT har 5 avdelinger: Helsefag, landbruk og informasjonsteknologi, lærerutdanning, trafikklærerutdanning samt økonomi, organisasjon og ledelse.

Høgskolen har 372 årsverk og ca. 4000 studenter ved studiestedene Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. I tillegg har HiNT regulær studievirksomhet i Verdal (3-årig teaterutdanning) og Meråker (idrett årsstudium).

Mandag 17. februar, 2014
Kunde fra: 1. februar 2014
Benytter: Emweb std, Emweb ressurs
URL:

www.aho.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har en vel sekstiårig historie.

Skolen ble startet rett etter krigen som et "krisekurs" for arkitekter som hadde fått avbrutt sin utdannelse. Tidligere hadde arkitekter i Norge bare blitt utdannet ved NTH i Trondheim. NTH var en polyteknisk høgskole og gjennom hele mellomkrigstida hadde mange arkitekter ivret både for en mer kunstorientert arkitektutdanning lagt til Oslo, der man mente tilgangen på dyktige lærekrefter var størst. Arkitektutdanningen var i begynnelsen en del av Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), men i 1961 ble AHO etablert som selvstendig vitenskapelig høgskole, fra 1968 med lokaler i St. Olavsgt. 4.

Skolen flyttet til nye lokaler ved Akerselva i Maridalsveien 29 høsten 2001, og i 2005 endret skolen tittel fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Torsdag 16. januar, 2014
Kunde fra: 01. januar 2014
Benytter: Emweb std, Emweb ressurs

Forsvaret utdanner ledere innen rekke fagområder og alle forsvarsgrener.

Lederutdanning er viktig for å få mennesker til å løse oppgaver sammen. I Forsvaret utdanner vi årlig omkring 1000 ledere til utallige militære stillinger.

Gjennom Forsvaret lærer du å inspirere, ta avgjørelser, undervise og organisere, og du lærer en rekke gode teknikker for å bli en god leder. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Følgende av forsvarets høgskoler benytter Emweb:

  • Forsvarets Høgskole
  • Sjøkrigsskolen
  • Krigsskolen
  • Forsvarets Etterretningshøgskole
Fredag 30. august, 2013
Kunde fra: 1. september 2013
Benytter: Emweb std, Emweb ressurs
URL:

www.nla.no

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn.

Høgskolen er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

Fra 1.1.2013 fusjonerte den gamle NLA Høgskolen (Bergen) med Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo). Navnet på den fusjonerte høgskolen er NLA Høgskolen.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Onsdag 27. juni, 2012
Kunde fra: 1. august 2012
Benytter: Emweb std, Emweb ressurs

Høgskolen i Nesna er ein institusjon med tradisjonar tilbake til 1918. Ulike typar lærerutdanning har heile tida stått sentralt, men studietilbodet er etter kvart betrakteleg utvida. Høgskolen har i dag omlag 1100 studentar og 110 tilsette.

Høgskolen i Nesna har i tillegg til hovedbasen på Nesna, studielokaliteter i Mo i Rana og i Sandnessjøen.

Fredag 02. desember, 2011
Kunde fra: 1. juli 2011
Benytter: Emweb std

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har omlag 8000 studentar og 700 tilsette. Høgskolen er den nest største statlege høgskolane i Noreg, med ei lang rekke profesjonsretta studiar. Høgskolen er i dag lokalisert på fleire stader rundt om i Trondheim (Kalvskinnet, Moholt, Rotvoll, Leangen, Tunga og Øya). Høgskolen arbeider for ei samling av studiestadene på Kalvskinnet , Øya og på Hesthagen.

Vår første kunde og en solid samarbeidspartner.