Arkitetur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Kunde fra: 
1. februar 2014

Benytter:

Url: 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har en vel sekstiårig historie.

Skolen ble startet rett etter krigen som et "krisekurs" for arkitekter som hadde fått avbrutt sin utdannelse. Tidligere hadde arkitekter i Norge bare blitt utdannet ved NTH i Trondheim. NTH var en polyteknisk høgskole og gjennom hele mellomkrigstida hadde mange arkitekter ivret både for en mer kunstorientert arkitektutdanning lagt til Oslo, der man mente tilgangen på dyktige lærekrefter var størst. Arkitektutdanningen var i begynnelsen en del av Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), men i 1961 ble AHO etablert som selvstendig vitenskapelig høgskole, fra 1968 med lokaler i St. Olavsgt. 4.

Skolen flyttet til nye lokaler ved Akerselva i Maridalsveien 29 høsten 2001, og i 2005 endret skolen tittel fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.