Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kunde fra: 
August 2015

Benytter:

DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. DMMH er dermed en av landets eldste barnehagelærerutdanningsinstitusjoner.

Høgskolen nyter stor respekt for sitt faglige arbeid, som har lange og gode tradisjoner innenfor barnekultur, barndom og pedagogikk og har i dag

  • Ca 1200 studenter og 140 ansatte, hvorav 95 er i forsker- og undervisningsstillinger.
  • Bachelor barnehagelærerutdanning på heltid eller deltid. Her du kan velge mellom mange spennende fagkombinasjoner, i tillegg til videreutdanning, etterutdanning og masterstudier i førskolepedagogikk eller spesialpedagogikk.

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.