Høgskolen i Molde

Kunde fra: 
19. mai 2015

Benytter:

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en statlig, vitenskapelig høgskole med totalt ca. 2.700 studenter. De faglige satsingsområdene til HiMolde er logistikk, sport- og event-management og helse- og sosialfag, samt fagområder som skal støtte den faglige spissingen. HiMolde sin oppgave er å utføre samfunnsoppdraget; utdanning, forskning, formidling og samhandling med omgivelsene.

HiMolde har det utfordrende mottoet å være «annerledes og bedre».