Høgskolen i Narvik

Kunde fra: 
1. mai 2015

Benytter:

Url: 

Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom sammenslåing av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniørutdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik. 

Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere og økonomer. HiN har 1600 studenter og ca 200 ansatte. 

HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere utdanning og kunnskapsformidling.

VISJON:
Et ledende kunnskapssenter for utvikling i nord