Høgskolen i Nesna

Kunde fra: 
1. august 2012

Benytter:

Høgskolen i Nesna er ein institusjon med tradisjonar tilbake til 1918. Ulike typar lærerutdanning har heile tida stått sentralt, men studietilbodet er etter kvart betrakteleg utvida. Høgskolen har i dag omlag 1100 studentar og 110 tilsette.

Høgskolen i Nesna har i tillegg til hovedbasen på Nesna, studielokaliteter i Mo i Rana og i Sandnessjøen.