Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kunde fra: 
01. mai 2014

Benytter:

Høgskolen i Nord-Trøndelag legger vekt på utdanning til yrker. Vi gir studentene tett og god oppfølging gjennom hele studiet. Forskning og utvikling i HiNT utvikler kvaliteten i utdanningene og bidrar til kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- og næringsliv. Lokalmiljøet byr på god tilgang på studentboliger, praksisplasser og sosialt nettverk.

HiNT har 5 avdelinger: Helsefag, landbruk og informasjonsteknologi, lærerutdanning, trafikklærerutdanning samt økonomi, organisasjon og ledelse.

Høgskolen har 372 årsverk og ca. 4000 studenter ved studiestedene Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. I tillegg har HiNT regulær studievirksomhet i Verdal (3-årig teaterutdanning) og Meråker (idrett årsstudium).