Handelshøyskolen BI

Kunde fra: 
20. mai 2016

Benytter:

Url: 

I sommer har vi jobbet intenst med Handelshøyskolen BI for å bevise at vi er i stand til å levere en tilpasning av Emweb som passer til BI sine behov. I konkurranse med flere amerikanske leverandører av Course Management Systems valgte BI Norweb som leverandør av deres nye løsning.

Med over 20.000 studenter, en unik bredde i studieprogrammer og med en solid forpliktelse til forskning er BI annerkjent som en av de største og mest produktive akademiske miljøene i Europa.

Noen fakta om BI:

  • Ved utgangen av 2015 hadde BI totalt 18728 studenter
  • Hele 5266 nye heltidsstudenter startet på BI høsten 2015, en vekst på 13% fra året før
  • Høsten 2015 startet 432 nye, internasjonale gradsstudenter. Dette tilsvarer en økning på 21%.
  • 164 av BIs faglige medarbeidere har i 2014 publisert 208 artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift med fagfellevurdering, 12 vitenskapelige monografier og 59 kapitler i vitenskapelige antologier.