NLA Høgskolen

Kunde fra: 
1. september 2013

Benytter:

Url: 

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn.

Høgskolen er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

Fra 1.1.2013 fusjonerte den gamle NLA Høgskolen (Bergen) med Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo). Navnet på den fusjonerte høgskolen er NLA Høgskolen.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.